Conjugaison verbe לְאַבֵּק (léabèq) en hébreu

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְאַבֵּק
méabèq
אנחנו/אתם/הן מְאַבְּקִים
méabéqim

Fém.

אני/את/היא מְאַבֶּקֶת
méabéqett
אנחנו/אתן/הן מְאַבְּקוֹת
méabéqott

Passé

אני אִיבַּקְתִּי אִבַּקְתִּי
ibaq'ti

Masc.

אתה אִיבַּקְתָּ אִבַּקְתָּ
ibaq'ta
הוא אִיבֵּק אִבֵּק
ibèq

Fém.

את אִיבַּקְתְּ אִבַּקְתְּ
ibaq'te
היא אִיבְּקָה אִבְּקָה
ibéqah
אנחנו אִיבַּקְנוּ אִבַּקְנוּ
ibaq'nou
אתם אִיבַּקְתֶּם אִבַּקְתֶּם
ibaq'tèm
הם אִיבְּקוּ אִבְּקוּ
ibéqou
אתן אִיבַּקְתֶּן אִבַּקְתֶּן
ibaq'tènn
ibéqou

Futur

aabèq

Masc.

téabèq
yéabèq

Fém.

téabéqi
téabèq
אנחנו נְאַבֵּק
néabèq
téabéqou
yéabéqou
téabéqou
yéabéqou

Impératif

Masc.

אתה אַבֵּק
abèq
abéqou

Fém.

abéqi
abéqou