Conjugaison verbe גֻּיַּס en hébreu

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְגוּיָּיס מְגֻיָּס
mégouyays
אנחנו/אתם/הן מְגוּיָּיסִים מְגֻיָּסִים
mégouyayssim

Fém.

אני/את/היא מְגוּיֶּיסֶת מְגֻיֶּסֶת
mégouyéyssett
אנחנו/אתן/הן מְגוּיָּיסוֹת מְגֻיָּסוֹת
mégouyayssott

Passé

אני גּוּיַּיסְתִּי גֻּיַּסְתִּי
gouyays'ti

Masc.

אתה גּוּיַּיסְתָּ גֻּיַּסְתָּ
gouyays'ta
הוא גּוּיַּיס גֻּיַּס
gouyays

Fém.

את גּוּיַּיסְתְּ גֻּיַּסְתְּ
gouyays'te
היא גּוּיְּיסָה גֻּיְּסָה
gouyéyssah
אנחנו גּוּיַּיסְנוּ גֻּיַּסְנוּ
gouyays'nou
אתם גּוּיַּיסְתֶּם גֻּיַּסְתֶּם
gouyays'tèm
הם גּוּיְּיסוּ גֻּיְּסוּ
gouyéyssou
אתן גּוּיַּיסְתֶּן גֻּיַּסְתֶּן
gouyays'tènn
הן גּוּיְּיסוּ גֻּיְּסוּ
gouyéyssou

Futur

אני אֲגוּיַּיס אֲגֻיַּס
agouyays

Masc.

אתה תְּגוּיַּיס תְּגֻיַּס
tégouyays
הוא יְגוּיַּיס יְגֻיַּס
yégouyays

Fém.

את תְּגוּיְּיסִי תְּגֻיְּסִי
tégouyéyssi
היא תְּגוּיַּיס תְּגֻיַּס
tégouyays
אנחנו נְגוּיַּיס נְגֻיַּס
négouyays
אתם תְּגוּיְּיסוּ תְּגֻיְּסוּ
tégouyéyssou
הם יְגוּיְּיסוּ יְגֻיְּסוּ
yégouyéyssou
אתן תְּגוּיַּיסְנָה תְּגֻיְּסוּ
tégouyays'nah
הן תְּגוּיַּיסְנָה תְּגֻיַּסְנָה
tégouyays'nah