Conjugaison verbe חֻשַּׁל en hébreu

Flag מְחוּשָּׁל [ khouchal ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁל מְחֻשָּׁל
mékhouchal
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁלִים מְחֻשָּׁלִים
mékhouchalim

Fém.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁלֶת מְחֻשֶּׁלֶת
mékhouchélett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁלוֹת מְחֻשָּׁלוֹת
mékhouchalott

Passé

אני חוּשַּׁלְתִּי חֻשַּׁלְתִּי
khouchal'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁלְתָּ חֻשַּׁלְתָּ
khouchal'ta
הוא חוּשַּׁל חֻשַּׁל
khouchal

Fém.

את חוּשַּׁלְתְּ חֻשַּׁלְתְּ
khouchal'te
היא חוּשְּׁלָה חֻשְּׁלָה
khouchélah
אנחנו חוּשַּׁלְנוּ חֻשַּׁלְנוּ
khouchal'nou
אתם חוּשַּׁלְתֶּם חֻשַּׁלְתֶּם
khouchal'tèm
הם חוּשְּׁלוּ חֻשְּׁלוּ
khouchélou
אתן חוּשַּׁלְתֶּן חֻשַּׁלְתֶּן
khouchal'tènn
הן חוּשְּׁלוּ חֻשְּׁלוּ
khouchélou

Futur

אני אֲחוּשַּׁל אֲחֻשַּׁל
akhouchal

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁל תְּחֻשַּׁל
tékhouchal
הוא יְחוּשַּׁל יְחֻשַּׁל
yékhouchal

Fém.

את תְּחוּשְּׁלִי תְּחֻשְּׁלִי
tékhouchéli
היא תְּחוּשַּׁל תְּחֻשַּׁל
tékhouchal
אנחנו נְחוּשַּׁל נְחֻשַּׁל
nékhouchal
אתם תְּחוּשְּׁלוּ תְּחֻשְּׁלוּ
tékhouchélou
הם יְחוּשְּׁלוּ יְחֻשְּׁלוּ
yékhouchélou
אתן תְּחוּשְּׁלוּ תְּחֻשְּׁלוּ
tékhouchélou
הן יְחוּשְּׁלוּ יְחֻשְּׁלוּ
yékhouchélou