מְדַבֵּר - לְדַבֵּר [ lédabèr - médabèr ]
parler; discuter; dire

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
דִּבַּרְתִּי דִּיבַּרְתִּי
dibar'ti
sg. masc. fem.
דִּבַּרְנוּ דִּיבַּרְנוּ
dibar'nou
pl. masc. fem.
2ème
דִּבַּרְתָּ דִּיבַּרְתָּ
dibar'ta
sg. masc.
דִּבַּרְתְּ דִּיבַּרְתְּ
dibar'te
sg. fem.
דִּבַּרְתֶּם דִּיבַּרְתֶּם
dibar'tèm
pl. masc.
דִּבַּרְתֶּן דִּיבַּרְתֶּן
dibar'tènn
pl. fem.
3ème
דִּבֵּר דִּיבֵּר
dibèr
sg. masc.
דִּבְּרָה דִּיבְּרָה
dibérah
sg. fem.
דִּבְּרוּ דִּיבְּרוּ
dibérou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
médabèr
sg. masc.
médabérett
sg. fem.
médabérim
pl. masc.
médabérott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
adabèr
sg. masc. fem.
nédabèr
pl. masc. fem.
2ème
tédabèr
sg. masc.
tédabéri
sg. fem.
tédabérou
pl. masc.
tédabérou
pl. fem.
3ème
yédabèr
sg. masc.
tédabèr
sg. fem.
yédabérou
pl. masc.
yédabérou
pl. fem.
Impératif
Impératif
dabèr
sg. masc.
dabéri
sg. fem.
dabérou
pl. masc.
dabérou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
lédabèr