Conjugaison verbe לְהִתְבַּדֵּל (léhit'badèl) en hébreu

Flag לְהִתְבַּדֵּל - מִתְבַּדֵּל [ léhit'badèl - mit'badèl ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּדֵּל
mit'badèl
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּדְּלִים
mit'badélim

Fém.

אני/את/היא מִתְבַּדֶּלֶת
mit'badélett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּדְּלוֹת
mit'badélott

Passé

hit'badal'ti

Masc.

hit'badal'ta
hit'badèl

Fém.

hit'badal'te
hit'badélah
hit'badal'nou
hit'badal'tèm
hit'badélou
hit'badal'tènn
hit'badélou

Futur

et'badèl

Masc.

tit'badèl
yit'badèl

Fém.

tit'badéli
tit'badèl
nit'badèl
tit'badélou
yit'badélou
tit'badèl'nah
yit'badélou

Impératif

Masc.

hit'badèl
hit'badélou

Fém.

hit'badéli
hit'badèl'nah