Conjugaison verbe לְהִתְדַּבֵּק (léhit'dabèq) en hébreu

Flag לְהִתְדַּבֵּק - מִתְדַּבֵּק [ léhit'dabèq - mit'dabèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְדַּבֵּק
mit'dabèq
אנחנו/אתם/הן מִתְדַּבְּקִים
mit'dabéqim

Fém.

אני/את/היא מִתְדַּבֶּקֶת
mit'dabéqett
אנחנו/אתן/הן מִתְדַּבְּקוֹת
mit'dabéqott

Passé

hit'dabaq'ti

Masc.

hit'dabaq'ta
hit'dabèq

Fém.

hit'dabaq'te
hit'dabéqah
hit'dabaq'nou
hit'dabaq'tèm
hit'dabéqou
hit'dabaq'tènn
hit'dabéqou

Futur

et'dabèq

Masc.

tit'dabèq
yit'dabèq

Fém.

tit'dabéqi
tit'dabèq
nit'dabèq
tit'dabéqou
yit'dabéqou
tit'dabéqou
yit'dabéqou

Impératif

Masc.

hit'dabèq
hit'dabéqou

Fém.

hit'dabéqi
hit'dabèq'nah