Conjugaison verbe לְהִתְדַּפֵּק (léhit'dapèq) en hébreu

Flag לְהִתְדַּפֵּק - מִתְדַּפֵּק [ léhit'dapèq - mit'dapèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְדַּפֵּק
mit'dapèq
אנחנו/אתם/הן מִתְדַּפְּקִים
mit'dapéqim

Fém.

אני/את/היא מִתְדַּפֶּקֶת
mit'dapéqett
אנחנו/אתן/הן מִתְדַּפְּקוֹת
mit'dapéqott

Passé

hit'dapaq'ti

Masc.

hit'dapaq'ta
hit'dapèq

Fém.

hit'dapaq'te
hit'dapéqah
hit'dapaq'nou
hit'dapaq'tèm
hit'dapéqou
hit'dapaq'tènn
hit'dapéqou

Futur

et'dapèq

Masc.

tit'dapèq
yit'dapèq

Fém.

tit'dapéqi
tit'dapèq
nit'dapèq
tit'dapéqou
yit'dapéqou
tit'dapèq'nah
tit'dapèq'nah

Impératif

Masc.

hit'dapèq
hit'dapéqou

Fém.

hit'dapéqi
hit'dapèq'nah