Conjugaison verbe לְהִתְכַּבֵּס (léhit'kabès) en hébreu

Flag לְהִתְכַּבֵּס - מִתְכַּבֵּס [ léhit'kabès - mit'kabès ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּבֵּס
mit'kabès
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּבְּסִים
mit'kabéssim

Fém.

אני/את/היא מִתְכַּבֶּסֶת
mit'kabéssett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּבְּסוֹת
mit'kabéssott

Passé

hit'kabas'ti

Masc.

hit'kabas'ta
hit'kabès

Fém.

hit'kabas'te
hit'kabéssah
hit'kabas'nou
hit'kabas'tèm
hit'kabéssou
hit'kabas'tènn
hit'kabéssou

Futur

et'kabès

Masc.

tit'kabès
yit'kabès

Fém.

tit'kabéssi
tit'kabès
nit'kabès
tit'kabéssou
yit'kabéssou
tit'kabès'nah
tit'kabès'nah

Impératif

Masc.

hit'kabès
hit'kabéssou

Fém.

hit'kabéssi
hit'kabès'nah