Conjugaison verbe לְהִתְפַּטֵּם (léhit'patèm) en hébreu

Flag לְהִתְפַּטֵּם - מִתְפַּטֵּם [ léhit'patèm - mit'patèm ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּטֵּם
mit'patèm
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּטְּמִים
mit'patémim

Fém.

אני/את/היא מִתְפַּטֶּמֶת
mit'patémett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּטְּמוֹת
mit'patémott

Passé

hit'patam'ti

Masc.

hit'patam'ta
hit'patèm

Fém.

hit'patam'te
hit'patémah
hit'patam'nou
hit'patam'tèm
hit'patémou
hit'patam'tènn
hit'patémou

Futur

et'patèm

Masc.

tit'patèm
yit'patèm

Fém.

tit'patémi
tit'patèm
nit'patèm
tit'patémou
yit'patémou
tit'patèm'nah
tit'patèm'nah

Impératif

Masc.

hit'patèm
hit'patémou

Fém.

hit'patémi
hit'patèm'nah