Conjugaison verbe לְהִתְפַּקֵּס (léhit'paqès) en hébreu

Flag לְהִתְפַּקֵּס - מִתְפַּקֵּס [ léhit'paqès - mit'paqès ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּס
mit'paqès
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּסִים
mit'paqéssim

Fém.

אני/את/היא מִתְפַּקֶּסֶת
mit'paqéssett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּסוֹת
mit'paqéssott

Passé

hit'paqas'ti

Masc.

hit'paqas'ta
hit'paqès

Fém.

hit'paqas'te
hit'paqéssah
hit'paqas'nou
hit'paqas'tèm
hit'paqéssou
hit'paqas'tènn
hit'paqéssou

Futur

et'paqès

Masc.

tit'paqès
yit'paqès

Fém.

tit'paqéssi
tit'paqès
nit'paqès
tit'paqéssou
yit'paqéssou
tit'paqès'nah
yit'paqéssou

Impératif

Masc.

hit'paqès
hit'paqéssou

Fém.

hit'paqéssi
hit'paqès'nah