Conjugaison verbe לְהִתְפַּקֵּק (léhit'paqèq) en hébreu

Flag לְהִתְפַּקֵּק - מִתְפַּקֵּק [ léhit'paqèq - mit'paqèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּק
mit'paqèq
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּקִים
mit'paqéqim

Fém.

אני/את/היא מִתְפַּקֶּקֶת
mit'paqéqett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּקוֹת
mit'paqéqott

Passé

hit'paqaq'ti

Masc.

hit'paqaq'ta
hit'paqèq

Fém.

hit'paqaq'te
hit'paqéqah
hit'paqaq'nou
hit'paqaq'tèm
hit'paqéqou
hit'paqaq'tènn
hit'paqéqou

Futur

et'paqèq

Masc.

tit'paqèq
yit'paqèq

Fém.

tit'paqéqi
tit'paqèq
nit'paqèq
tit'paqéqou
yit'paqéqou
tit'paqèq'nah
yit'paqéqou

Impératif

Masc.

hit'paqèq
hit'paqéqou

Fém.

hit'paqéqi
hit'paqéqou