Conjugaison verbe לְהִתְפַּקֵּר (léhit'paqèr) en hébreu

Flag לְהִתְפַּקֵּר - מִתְפַּקֵּר [ léhit'paqèr - mit'paqèr ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּר
mit'paqèr
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּרִים
mit'paqérim

Fém.

אני/את/היא מִתְפַּקֶּרֶת
mit'paqérett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּרוֹת
mit'paqérott

Passé

hit'paqar'ti

Masc.

hit'paqar'ta
hit'paqèr

Fém.

hit'paqar'te
hit'paqérah
hit'paqar'nou
hit'paqar'tèm
hit'paqérou
hit'paqar'tènn
hit'paqérou

Futur

et'paqèr

Masc.

tit'paqèr
yit'paqèr

Fém.

tit'paqéri
tit'paqèr
nit'paqèr
tit'paqérou
yit'paqérou
tit'paqèr'nah
tit'paqèr'nah

Impératif

Masc.

hit'paqèr
hit'paqérou

Fém.

hit'paqéri
hit'paqérou