Conjugaison verbe לְהִתְפַּשֵּׁל (léhit'pachèl) en hébreu

Flag לְהִתְפַּשֵּׁל - מִתְפַּשֵּׁל [ léhit'pachèl - mit'pachèl ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּשֵּׁל
mit'pachèl
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּשְּׁלִים
mit'pachélim

Fém.

אני/את/היא מִתְפַּשֶּׁלֶת
mit'pachélett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּשְּׁלוֹת
mit'pachélott

Passé

hit'pachal'ti

Masc.

hit'pachal'ta
hit'pachèl

Fém.

hit'pachélah
hit'pachal'nou
hit'pachal'tèm
hit'pachélou
hit'pachal'tènn
hit'pachélou

Futur

et'pachèl

Masc.

tit'pachèl
yit'pachèl

Fém.

tit'pachéli
tit'pachèl
nit'pachèl
tit'pachélou
yit'pachélou
tit'pachèl'nah
yit'pachélou

Impératif

Masc.

hit'pachèl
hit'pachélou

Fém.

hit'pachéli
hit'pachélou