מַגִּיד - לְהַגִּיד [ léhaguid - maguid ]
dire; parler; avouer

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
higad'ti
sg. masc. fem.
higad'nou
pl. masc. fem.
2ème
higad'ta
sg. masc.
higad'te
sg. fem.
higad'tèm
pl. masc.
higad'tènn
pl. fem.
3ème
higuid
sg. masc.
higuidah
sg. fem.
higuidou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
maguid
sg. masc.
maguidah
sg. fem.
maguidim
pl. masc.
maguidott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
aguid
sg. masc. fem.
naguid
pl. masc. fem.
2ème
taguid
sg. masc.
taguidi
sg. fem.
taguidou
pl. masc.
taguidou
pl. fem.
3ème
yaguid
sg. masc.
taguid
sg. fem.
yaguidou
pl. masc.
yaguidou
pl. fem.
Impératif
Impératif
haguèd
sg. masc.
haguidi
sg. fem.
haguidou
pl. masc.
haguidou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
léhaguid