Conjugaison verbe לְהַחְכִּים (léhakh'kim) en hébreu

Flag לְהַחְכִּים - מַחְכִּים [ léhakh'kim - makh'kim ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְכִּים
makh'kim
אנחנו/אתם/הן מַחְכִּימִים
makh'kimim

Fém.

אני/את/היא מַחְכִּימָה
makh'kimah
אנחנו/אתן/הן מַחְכִּימוֹת
makh'kimott

Passé

hekh'kam'ti

Masc.

hekh'kam'ta
hekh'kim

Fém.

hekh'kam'te
hekh'kimah
hekh'kam'nou
hekh'kam'tèm
hekh'kimou
hekh'kam'tènn
hekh'kimou

Futur

akh'kim

Masc.

takh'kim
yakh'kim

Fém.

takh'kimi
takh'kim
אנחנו נַחְכִּים
nakh'kim
takh'kimou
yakh'kimou
takh'kèm'nah
takh'kèm'nah

Impératif

Masc.

hakh'kèm
hakh'kimou

Fém.

hakh'kimi
hakh'kèm'nah