Conjugaison verbe לְהַחְכִּיר (léhakh'kir) en hébreu

Flag לְהַחְכִּיר - מַחְכִּיר [ léhakh'kir - makh'kir ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְכִּיר
makh'kir
אנחנו/אתם/הן מַחְכִּירִים
makh'kirim

Fém.

אני/את/היא מַחְכִּירָה
makh'kirah
אנחנו/אתן/הן מַחְכִּירוֹת
makh'kirott

Passé

hekh'kar'ti

Masc.

hekh'kar'ta
hekh'kir

Fém.

hekh'kar'te
hekh'kirah
hekh'kar'nou
hekh'kar'tèm
hekh'kirou
hekh'kar'tènn
hekh'kirou

Futur

akh'kir

Masc.

takh'kir
yakh'kir

Fém.

takh'kiri
takh'kir
אנחנו נַחְכִּיר
nakh'kir
takh'kirou
yakh'kirou
takh'kirou
takh'kèr'nah

Impératif

Masc.

hakh'kèr
hakh'kirou

Fém.

hakh'kiri
hakh'kirou