מְתַקֵּן - לְתַקֵּן [ létaqènn - métaqènn ]
réparer; arranger; régler

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
תִּקַּנְתִּי תִּיקַּנְתִּי
tiqan'ti
sg. masc. fem.
תִּקַּנּוּ תִּיקַּנּוּ
tiqanou
pl. masc. fem.
2ème
תִּקַּנְתָּ תִּיקַּנְתָּ
tiqan'ta
sg. masc.
תִּקַּנְתְּ תִּיקַּנְתְּ
tiqan'te
sg. fem.
תִּקַּנְתֶּם תִּיקַּנְתֶּם
tiqan'tèm
pl. masc.
תִּקַּנְתֶּן תִּיקַּנְתֶּן
tiqan'tènn
pl. fem.
3ème
תִּקֵּן תִּיקֵּן
tiqènn
sg. masc.
תִּקְּנָה תִּיקְּנָה
tiqénah
sg. fem.
תִּקְּנוּ תִּיקְּנוּ
tiqénou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
métaqènn
sg. masc.
métaqénett
sg. fem.
métaqénim
pl. masc.
métaqénott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
ataqènn
sg. masc. fem.
nétaqènn
pl. masc. fem.
2ème
tétaqènn
sg. masc.
tétaqéni
sg. fem.
tétaqénou
pl. masc.
tétaqénou
pl. fem.
3ème
yétaqènn
sg. masc.
tétaqènn
sg. fem.
yétaqénou
pl. masc.
yétaqénou
pl. fem.
Impératif
Impératif
taqènn
sg. masc.
taqéni
sg. fem.
taqénou
pl. masc.
taqénou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
létaqènn