Conjugaison verbe לְתַקֵּן (létaqènn) en hébreu

Flag לְתַקֵּן - מְתַקֵּן [ létaqènn - métaqènn ]
Flag réparer; arranger; régler

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְתַקֵּן
métaqènn
אנחנו/אתם/הן מְתַקְּנִים
métaqénim

Fém.

אני/את/היא מְתַקֶּנֶת
métaqénett
אנחנו/אתן/הן מְתַקְּנוֹת
métaqénott

Passé

אני תִּיקַּנְתִּי תִּקַּנְתִּי
tiqan'ti

Masc.

אתה תִּיקַּנְתָּ תִּקַּנְתָּ
tiqan'ta
הוא תִּיקֵּן תִּקֵּן
tiqènn

Fém.

את תִּיקַּנְתְּ תִּקַּנְתְּ
tiqan'te
היא תִּיקְּנָה תִּקְּנָה
tiqénah
אנחנו תִּיקַּנּוּ תִּקַּנּוּ
tiqanou
אתם תִּיקַּנְתֶּם תִּקַּנְתֶּם
tiqan'tèm
הם תִּיקְּנוּ תִּקְּנוּ
tiqénou
אתן תִּיקַּנְתֶּן תִּקַּנְתֶּן
tiqan'tènn
tiqénou

Futur

ataqènn

Masc.

tétaqènn
yétaqènn

Fém.

tétaqéni
tétaqènn
אנחנו נְתַקֵּן
nétaqènn
tétaqénou
yétaqénou
tétaqénou
tétaqènah

Impératif

Masc.

taqènn
taqénou

Fém.

taqéni
taqénou