Conjugaison verbe לִבְדּוֹק (liv'doq) en hébreu

Flag לִבְדֹּק לִבְדּוֹק - בּוֹדֵק [ liv'doq - bodèq ]
Flag vérifier; voir; regarder

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹדֵק
bodèq
אנחנו/אתם/הן בּוֹדְקִים
bod'qim

Fém.

אני/את/היא בּוֹדֶקֶת
bodeqett
אנחנו/אתן/הן בּוֹדְקוֹת
bod'qott

Passé

badaq'ti

Masc.

badaq'ta
הוא בָּדַק
badaq

Fém.

badaq'te
bad'qah
badaq'nou
bédaq'tèm
bad'qou
bédaq'tènn
bad'qou

Futur

אני אֶבְדּוֹק אֶבְדֹּק
ev'doq

Masc.

אתה תִּבְדּוֹק תִּבְדֹּק
tiv'doq
הוא יִבְדּוֹק יִבְדֹּק
yiv'doq

Fém.

tiv'déqi
היא תִּבְדּוֹק תִּבְדֹּק
tiv'doq
אנחנו נִבְדּוֹק נִבְדֹּק
niv'doq
tiv'déqou
yiv'déqou
אתן תִּבְדְּקוּ תִּבְדֹּקְנָה
tiv'déqou
הן יִבְדְּקוּ תִּבְדֹּקְנָה
yiv'déqou

Impératif

Masc.

אתה בְּדוֹק בְּדֹק
bédoq
bid'qou

Fém.

bid'qi
אתן בִּדְקוּ בְּדֹקְנָה
bid'qou

Participe passif

Masc.

badouq
bédouqim

Fém.

bédouqah
bédouqott