Conjugaison verbe לִדְלוֹק (lid'loq) en hébreu

Flag לִדְלֹק לִדְלוֹק - דּוֹלֵק [ lid'loq - dolèq ]
Flag brûler; embraser; allumé

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא דּוֹלֵק
dolèq
אנחנו/אתם/הן דּוֹלְקִים
dol'qim

Fém.

אני/את/היא דּוֹלֶקֶת
doleqett
אנחנו/אתן/הן דּוֹלְקוֹת
dol'qott

Passé

dalaq'ti

Masc.

dalaq'ta
הוא דָּלַק
dalaq

Fém.

dalaq'te
dal'qah
dalaq'nou
délaq'tèm
dal'qou
délaq'tènn
dal'qou

Futur

אני אֶדְלוֹק אֶדְלֹק
ed'loq

Masc.

אתה תִּדְלוֹק תִּדְלֹק
tid'loq
הוא יִדְלוֹק יִדְלֹק
yid'loq

Fém.

tid'l'qi
היא תִּדְלוֹק תִּדְלֹק
tid'loq
אנחנו נִדְלוֹק נִדְלֹק
nid'loq
tid'l'qou
yid'l'qou
אתן תִּדְלְקוּ תִּדְלֹקְנָה
tid'l'qou
הן יִדְלְקוּ תִּדְלֹקְנָה
yid'l'qou

Impératif

Masc.

אתה דְּלוֹק דְּלֹק
déloq
dil'qou

Fém.

dil'qi
אתן דְּלוֹקְנָה דְּלֹקְנָה
déloq'nah

Participe passif

Masc.

dalouq
délouqim

Fém.

délouqah
délouqott