Conjugaison verbe לִכְתּוֹשׁ (likh'toch) en hébreu

Flag לִכְתֹּשׁ לִכְתּוֹשׁ - כּוֹתֵשׁ [ likh'toch - kotèch ]
Flag concasser; briser; broyer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא כּוֹתֵשׁ
kotèch
אנחנו/אתם/הן כּוֹתְשִׁים
kot'chim

Fém.

אני/את/היא כּוֹתֶשֶׁת
kotechètt
אנחנו/אתן/הן כּוֹתְשׁוֹת
kot'chott

Passé

katach'ti

Masc.

katach'ta
katach

Fém.

katach'te
kat'chah
katach'nou
kétach'tèm
kat'chou
kétach'tènn
kat'chou

Futur

אני אֶכְתּוֹשׁ אֶכְתֹּשׁ
ekh'toch

Masc.

אתה תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'toch
הוא יִכְתּוֹשׁ יִכְתֹּשׁ
yikh'toch

Fém.

tikh'téchi
היא תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'toch
אנחנו נִכְתּוֹשׁ נִכְתֹּשׁ
nikh'toch
tikh'téchou
yikh'téchou
אתן תִּכְתּוֹשְׁנָה תִּכְתֹּשְׁנָה
tikh'toch'nah
הן יִכְתְּשׁוּ תִּכְתֹּשְׁנָה
yikh'téchou

Impératif

Masc.

אתה כְּתוֹשׁ כְּתֹשׁ
kétoch
kit'chou

Fém.

kit'chi
אתן כְּתוֹשְׁנָה כְּתֹשְׁנָה
kétoch'nah

Participe passif

Masc.

katouch
kétouchim

Fém.

kétouchah
kétouchott