Conjugaison verbe לִנְקוֹשׁ (lin'qoch) en hébreu

Flag לִנְקֹשׁ לִנְקוֹשׁ - נוֹקֵשׁ [ lin'qoch - noqèch ]
Flag claquer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹקֵשׁ
noqèch
אנחנו/אתם/הן נוֹקְשִׁים
noq'chim

Fém.

אני/את/היא נוֹקֶשֶׁת
noqechètt
אנחנו/אתן/הן נוֹקְשׁוֹת
noq'chott

Passé

naqach'ti

Masc.

naqach'ta
הוא נָקַשׁ
naqach

Fém.

naqach'te
naq'chah
naqach'nou
néqach'tèm
naq'chou
néqach'tènn
naq'chou

Futur

אני אֶנְקוֹשׁ אֶנְקֹשׁ
en'qoch

Masc.

אתה תִּנְקוֹשׁ תִּנְקֹשׁ
tin'qoch
הוא יִנְקוֹשׁ יִנְקֹשׁ
yin'qoch

Fém.

tin'q'chi
היא תִּנְקוֹשׁ תִּנְקֹשׁ
tin'qoch
אנחנו נִנְקוֹשׁ נִנְקֹשׁ
nin'qoch
tin'q'chou
yin'q'chou
אתן תִּנְקְשׁוּ תִּנְקֹשְׁנָה
tin'q'chou
הן יִנְקְשׁוּ תִּנְקֹשְׁנָה
yin'q'chou

Impératif

Masc.

אתה נְקוֹשׁ נְקֹשׁ
néqoch
niq'chou

Fém.

niq'chi
אתן נִקְשׁוּ נְקֹשְׁנָה
niq'chou

Participe passif

Masc.

naqouch
néqouchim

Fém.

néqouchah
néqouchott