Conjugaison verbe לִסְחוֹב (lis'khov) en hébreu

Flag לִסְחֹב לִסְחוֹב - סוֹחֵב [ lis'khov - sokhèv ]
Flag porter; transporter; traîner

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא סוֹחֵב
sokhèv
אנחנו/אתם/הן סוֹחֲבִים
sokhavim

Fém.

אני/את/היא סוֹחֶבֶת
sokhevett
אנחנו/אתן/הן סוֹחֲבוֹת
sokhavott

Passé

sakhav'ti

Masc.

sakhav'ta
הוא סָחַב
sakhav

Fém.

sakhav'te
sakhavah
אנחנו סָחַבְנוּ
sakhav'nou
sékhav'tèm
sakhavou
sékhav'tènn
sakhavou

Futur

es'khav

Masc.

tis'khav
yis'khav

Fém.

tis'khavi
tis'khav
אנחנו נִסְחַב
nis'khav
tis'khavou
yis'khavou
tis'khavou
yis'khavou

Impératif

Masc.

אתה סְחַב
sékhav
sakhavou

Fém.

sakhavi
sékhav'nah