Conjugaison verbe לִסְקוֹל (lis'qol) en hébreu

Flag לִסְקֹל לִסְקוֹל - סוֹקֵל [ lis'qol - soqèl ]
Flag lyncher; lapider; caillasser

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא סוֹקֵל
soqèl
אנחנו/אתם/הן סוֹקְלִים
soq'lim

Fém.

אני/את/היא סוֹקֶלֶת
soqelett
אנחנו/אתן/הן סוֹקְלוֹת
soq'lott

Passé

saqal'ti

Masc.

saqal'ta
הוא סָקַל
saqal

Fém.

saqal'te
saq'lah
אנחנו סָקַלְנוּ
saqal'nou
séqal'tèm
saq'lou
séqal'tènn
saq'lou

Futur

אני אֶסְקוֹל אֶסְקֹל
es'qol

Masc.

אתה תִּסְקוֹל תִּסְקֹל
tis'qol
הוא יִסְקוֹל יִסְקֹל
yis'qol

Fém.

tis'q'li
היא תִּסְקוֹל תִּסְקֹל
tis'qol
אנחנו נִסְקוֹל נִסְקֹל
nis'qol
tis'q'lou
yis'q'lou
אתן תִּסְקְלוּ תִּסְקֹלְנָה
tis'q'lou
הן תִּסְקוֹלְנָה תִּסְקֹלְנָה
tis'qol'nah

Impératif

Masc.

אתה סְקוֹל סְקֹל
séqol
siq'lou

Fém.

siq'li
אתן סִקְלוּ סְקֹלְנָה
siq'lou

Participe passif

Masc.

אתה סָקוּל
saqoul
séqoulim

Fém.

séqoulah
séqoulott