Conjugaison verbe לִפְלוֹשׁ (lif'loch) en hébreu

Flag לִפְלֹשׁ לִפְלוֹשׁ - פּוֹלֵשׁ [ lif'loch - polèch ]
Flag investir; envahir; squatter

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא פּוֹלֵשׁ
polèch
אנחנו/אתם/הן פּוֹלְשִׁים
pol'chim

Fém.

אני/את/היא פּוֹלֶשֶׁת
polechètt
אנחנו/אתן/הן פּוֹלְשׁוֹת
pol'chott

Passé

palach'ti

Masc.

palach'ta
palach

Fém.

palach'te
pal'chah
palach'nou
pélach'tèm
pal'chou
pélach'tènn
pal'chou

Futur

אני אֶפְלוֹשׁ אֶפְלֹשׁ
ef'loch

Masc.

אתה תִּפְלוֹשׁ תִּפְלֹשׁ
tif'loch
הוא יִפְלוֹשׁ יִפְלֹשׁ
yif'loch

Fém.

tif'l'chi
היא תִּפְלוֹשׁ תִּפְלֹשׁ
tif'loch
אנחנו נִפְלוֹשׁ נִפְלֹשׁ
nif'loch
tif'l'chou
yif'l'chou
אתן תִּפְלוֹשְׁנָה תִּפְלֹשְׁנָה
tif'loch'nah
הן יִפְלְשׁוּ תִּפְלֹשְׁנָה
yif'l'chou

Impératif

Masc.

אתה פְּלוֹשׁ פְּלֹשׁ
péloch
pil'chou

Fém.

pil'chi
אתן פְּלוֹשְׁנָה פְּלֹשְׁנָה
péloch'nah

Participe passif

Masc.

palouch
pélouchim

Fém.

pélouchah
pélouchott