Conjugaison verbe לִשְׁלוֹל (lich'lol) en hébreu

Flag לִשְׁלֹל לִשְׁלוֹל - שׁוֹלֵל [ lich'lol - cholèl ]
Flag exclure; éliminer; écarter

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹלֵל
cholèl
אנחנו/אתם/הן שׁוֹלְלִים
chol'lim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹלֶלֶת
cholelett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹלְלוֹת
chol'lott

Passé

chalal'ti

Masc.

chalal'ta
הוא שָׁלַל
chalal

Fém.

chalal'te
chal'lah
chalal'nou
chélal'tèm
chal'lou
chélal'tènn
chal'lou

Futur

אני אֶשְׁלוֹל אֶשְׁלֹל
ech'lol

Masc.

אתה תִּשְׁלוֹל תִּשְׁלֹל
tich'lol
הוא יִשְׁלוֹל יִשְׁלֹל
yich'lol

Fém.

tich'l'li
היא תִּשְׁלוֹל תִּשְׁלֹל
tich'lol
אנחנו נִשְׁלוֹל נִשְׁלֹל
nich'lol
tich'l'lou
yich'l'lou
אתן תִּשְׁלְלוּ תִּשְׁלֹלְנָה
tich'l'lou
הן תִּשְׁלוֹלְנָה תִּשְׁלֹלְנָה
tich'lol'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁלוֹל שְׁלֹל
chélol
chil'lou

Fém.

chil'li
אתן שִׁלְלוּ שְׁלֹלְנָה
chil'lou

Participe passif

Masc.

chaloul
chéloulim

Fém.

chéloulah
chéloulott