Conjugaison verbe לִשְׁתּוֹל (lich'tol) en hébreu

Flag לִשְׁתֹּל לִשְׁתּוֹל - שׁוֹתֵל [ lich'tol - chotèl ]
Flag planter; implanter; placer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹתֵל
chotèl
אנחנו/אתם/הן שׁוֹתְלִים
chot'lim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹתֶלֶת
chotelett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹתְלוֹת
chot'lott

Passé

chatal'ti

Masc.

chatal'ta
הוא שָׁתַל
chatal

Fém.

chatal'te
chat'lah
chatal'nou
chétal'tèm
chat'lou
chétal'tènn
chat'lou

Futur

אני אֶשְׁתּוֹל אֶשְׁתֹּל
ech'tol

Masc.

אתה תִּשְׁתּוֹל תִּשְׁתֹּל
tich'tol
הוא יִשְׁתּוֹל יִשְׁתֹּל
yich'tol

Fém.

tich'téli
היא תִּשְׁתּוֹל תִּשְׁתֹּל
tich'tol
אנחנו נִשְׁתּוֹל נִשְׁתֹּל
nich'tol
tich'télou
yich'télou
אתן תִּשְׁתּוֹלְנָה תִּשְׁתֹּלְנָה
tich'tol'nah
הן תִּשְׁתּוֹלְנָה תִּשְׁתֹּלְנָה
tich'tol'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁתוֹל שְׁתֹל
chétol
chit'lou

Fém.

chit'li
אתן שְׁתוֹלְנָה שְׁתֹלְנָה
chétol'nah

Participe passif

Masc.

chatoul
chétoulim

Fém.

chétoulah
chétoulott