Conjugaison verbe לִשְׁתּוֹק (lich'toq) en hébreu

Flag לִשְׁתֹּק לִשְׁתּוֹק - שׁוֹתֵק [ lich'toq - chotèq ]
Flag se taire; garder le silence

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹתֵק
chotèq
אנחנו/אתם/הן שׁוֹתְקִים
chot'qim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹתֶקֶת
choteqett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹתְקוֹת
chot'qott

Passé

chataq'ti

Masc.

chataq'ta
הוא שָׁתַק
chataq

Fém.

chataq'te
chat'qah
chataq'nou
chétaq'tèm
chat'qou
chétaq'tènn
chat'qou

Futur

אני אֶשְׁתּוֹק אֶשְׁתֹּק
ech'toq

Masc.

אתה תִּשְׁתּוֹק תִּשְׁתֹּק
tich'toq
הוא יִשְׁתּוֹק יִשְׁתֹּק
yich'toq

Fém.

tich'téqi
היא תִּשְׁתּוֹק תִּשְׁתֹּק
tich'toq
אנחנו נִשְׁתּוֹק נִשְׁתֹּק
nich'toq
tich'téqou
yich'téqou
אתן תִּשְׁתְּקוּ תִּשְׁתֹּקְנָה
tich'téqou
הן תִּשְׁתּוֹקְנָה תִּשְׁתֹּקְנָה
tich'toq'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁתוֹק שְׁתֹק
chétoq
chit'qou

Fém.

chit'qi
אתן שִׁתְקוּ שְׁתֹקְנָה
chit'qou

Participe passif

Masc.

chatouq
chétouqim

Fém.

chétouqah
chétouqott