חָפֵץ - לַחְפֹּץלַחְפּוֹץ [ lakh'pots - khafèts ]
vouloir; désirer

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
khafats'ti
sg. masc. fem.
khafats'nou
pl. masc. fem.
2ème
khafats'ta
sg. masc.
khafats'te
sg. fem.
khafats'tèm
pl. masc.
khafats'tènn
pl. fem.
3ème
khafats
sg. masc.
khaf'tsah
sg. fem.
khaf'tsou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
khafèts
sg. masc.
khafètsah
sg. fem.
khafètsim
pl. masc.
khafètsott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
אֶחְפֹּץ אֶחְפּוֹץ
ekh'pots
sg. masc. fem.
נַחְפֹּץ נַחְפּוֹץ
nakh'pots
pl. masc. fem.
2ème
תַּחְפֹּץ תַּחְפּוֹץ
takh'pots
sg. masc.
takh'pétsi
sg. fem.
takh'pétsou
pl. masc.
תַּחְפֹּצְנָה תַּחְפְּצוּ
takh'pétsou
pl. fem.
3ème
יַחְפֹּץ יַחְפּוֹץ
yakh'pots
sg. masc.
תַּחְפֹּץ תַּחְפּוֹץ
takh'pots
sg. fem.
yakh'pétsou
pl. masc.
תַּחְפֹּצְנָה יַחְפְּצוּ
yakh'pétsou
pl. fem.
Impératif
Impératif
חֲפֹץ חֲפוֹץ
khafots
sg. masc.
khif'tsi
sg. fem.
khif'tsou
pl. masc.
חֲפֹצְנָה חִפְצוּ
khif'tsou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לַחְפֹּץ לַחְפּוֹץ
lakh'pots