Conjugaison verbe פֻּסַּק en hébreu

Flag מְפוּסָּק [ poussaq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּסָּק מְפֻסָּק
méfoussaq
אנחנו/אתם/הן מְפוּסָּקִים מְפֻסָּקִים
méfoussaqim

Fém.

אני/את/היא מְפוּסֶּקֶת מְפֻסֶּקֶת
méfouséqett
אנחנו/אתן/הן מְפוּסָּקוֹת מְפֻסָּקוֹת
méfoussaqott

Passé

אני פּוּסַּקְתִּי פֻּסַּקְתִּי
poussaq'ti

Masc.

אתה פּוּסַּקְתָּ פֻּסַּקְתָּ
poussaq'ta
הוא פּוּסַּק פֻּסַּק
poussaq

Fém.

את פּוּסַּקְתְּ פֻּסַּקְתְּ
poussaq'te
היא פּוּסְּקָה פֻּסְּקָה
pouséqah
אנחנו פּוּסַּקְנוּ פֻּסַּקְנוּ
poussaq'nou
אתם פּוּסַּקְתֶּם פֻּסַּקְתֶּם
poussaq'tèm
הם פּוּסְּקוּ פֻּסְּקוּ
pouséqou
אתן פּוּסַּקְתֶּן פֻּסַּקְתֶּן
poussaq'tènn
הן פּוּסְּקוּ פֻּסְּקוּ
pouséqou

Futur

אני אֲפוּסַּק אֲפֻסַּק
afoussaq

Masc.

אתה תְּפוּסַּק תְּפֻסַּק
téfoussaq
הוא יְפוּסַּק יְפֻסַּק
yéfoussaq

Fém.

את תְּפוּסְּקִי תְּפֻסְּקִי
téfouséqi
היא תְּפוּסַּק תְּפֻסַּק
téfoussaq
אנחנו נְפוּסַּק נְפֻסַּק
néfoussaq
אתם תְּפוּסְּקוּ תְּפֻסְּקוּ
téfouséqou
הם יְפוּסְּקוּ יְפֻסְּקוּ
yéfouséqou
אתן תְּפוּסְּקוּ תְּפֻסַּקְנָה
téfouséqou
הן תְּפוּסַּקְנָה תְּפֻסַּקְנָה
téfoussaq'nah