Conjugaison verbe קֻבַּץ en hébreu

Flag מְקוּבָּץ [ qoubats ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּבָּץ מְקֻבָּץ
méqoubats
אנחנו/אתם/הן מְקוּבָּצִים מְקֻבָּצִים
méqoubatsim

Fém.

אני/את/היא מְקוּבֶּצֶת מְקֻבֶּצֶת
méqoubétsett
אנחנו/אתן/הן מְקוּבָּצוֹת מְקֻבָּצוֹת
méqoubatsott

Passé

אני קוּבַּצְתִּי קֻבַּצְתִּי
qoubats'ti

Masc.

אתה קוּבַּצְתָּ קֻבַּצְתָּ
qoubats'ta
הוא קוּבַּץ קֻבַּץ
qoubats

Fém.

את קוּבַּצְתְּ קֻבַּצְתְּ
qoubats'te
היא קוּבְּצָה קֻבְּצָה
qoubétsah
אנחנו קוּבַּצְנוּ קֻבַּצְנוּ
qoubats'nou
אתם קוּבַּצְתֶּם קֻבַּצְתֶּם
qoubats'tèm
הם קוּבְּצוּ קֻבְּצוּ
qoubétsou
אתן קוּבַּצְתֶּן קֻבַּצְתֶּן
qoubats'tènn
הן קוּבְּצוּ קֻבְּצוּ
qoubétsou

Futur

אני אֲקוּבַּץ אֲקֻבַּץ
aqoubats

Masc.

אתה תְּקוּבַּץ תְּקֻבַּץ
téqoubats
הוא יְקוּבַּץ יְקֻבַּץ
yéqoubats

Fém.

את תְּקוּבְּצִי תְּקֻבְּצִי
téqoubétsi
היא תְּקוּבַּץ תְּקֻבַּץ
téqoubats
אנחנו נְקוּבַּץ נְקֻבַּץ
néqoubats
אתם תְּקוּבְּצוּ תְּקֻבְּצוּ
téqoubétsou
הם יְקוּבְּצוּ יְקֻבְּצוּ
yéqoubétsou
אתן תְּקוּבַּצְנָה תְּקֻבְּצוּ
téqoubats'nah
הן תְּקוּבַּצְנָה תְּקֻבַּצְנָה
téqoubats'nah