Conjugaison verbe קֻיַּם en hébreu

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּיָּים מְקֻיָּם
méqouyaym
אנחנו/אתם/הן מְקוּיָּימִים מְקֻיָּמִים
méqouyaymim

Fém.

אני/את/היא מְקוּיֶּימֶת מְקֻיֶּמֶת
méqouyéymett
אנחנו/אתן/הן מְקוּיָּימוֹת מְקֻיָּמוֹת
méqouyaymott

Passé

אני קוּיַּימְתִּי קֻיַּמְתִּי
qouyaym'ti

Masc.

אתה קוּיַּימְתָּ קֻיַּמְתָּ
qouyaym'ta
הוא קוּיַּים קֻיַּם
qouyaym

Fém.

את קוּיַּימְתְּ קֻיַּמְתְּ
qouyaym'te
היא קוּיְּימָה קֻיְּמָה
qouyéymah
אנחנו קוּיַּימְנוּ קֻיַּמְנוּ
qouyaym'nou
אתם קוּיַּימְתֶּם קֻיַּמְתֶּם
qouyaym'tèm
הם קוּיְּימוּ קֻיְּמוּ
qouyéymou
אתן קוּיַּימְתֶּן קֻיַּמְתֶּן
qouyaym'tènn
הן קוּיְּימוּ קֻיְּמוּ
qouyéymou

Futur

אני אֲקוּיַּים אֲקֻיַּם
aqouyaym

Masc.

אתה תְּקוּיַּים תְּקֻיַּם
téqouyaym
הוא יְקוּיַּים יְקֻיַּם
yéqouyaym

Fém.

את תְּקוּיְּימִי תְּקֻיְּמִי
téqouyéymi
היא תְּקוּיַּים תְּקֻיַּם
téqouyaym
אנחנו נְקוּיַּים נְקֻיַּם
néqouyaym
אתם תְּקוּיְּימוּ תְּקֻיְּמוּ
téqouyéymou
הם יְקוּיְּימוּ יְקֻיְּמוּ
yéqouyéymou
אתן תְּקוּיַּימְנָה תְּקֻיְּמוּ
téqouyaym'nah
הן תְּקוּיַּימְנָה תְּקֻיַּמְנָה
téqouyaym'nah