Conjugaison verbe اِسْتَضَافَ en arabe

X
Conjuguer
Publicité

Active

Past

  • أَنَااِسْتَضَفْتُ
    anaistaDaftu
  • أَنْتَاِسْتَضَفْتَ
    antaistaDafta
  • أَنْتِاِسْتَضَفْتِ
    antiistaDafti
  • هُوَاِسْتَضَافَ
    huwaistaDaafa
  • هِيَاِسْتَضَافَتْ
    hiyaistaDaafat
  • أَنْتُمَااِسْتَضَفْتُمَا
    antumaaistaDaftumaa
  • هُمَااِسْتَضَافَا
    humaaistaDaafaa
  • هُمَااِسْتَضَافَتَا
    humaaistaDaafataa
  • نَحْنُاِسْتَضَفْنَا
    naHnuistaDafnaa
  • أَنْتُمْاِسْتَضَفْتُمْ
    antumistaDaftum
  • أَنْتُنَّاِسْتَضَفْتُنَّ
    antunnaistaDaftunna
  • هُمْاِسْتَضَافُوا
    humistaDaafuu
  • هُنَّاِسْتَضَفْنَ
    hunnaistaDafna

Present

  • أَنَاأَسْتَضِيفُ
    anaʾastaDiifu
  • أَنْتَتَسْتَضِيفُ
    antatastaDiifu
  • أَنْتِتَسْتَضِيفِينَ
    antitastaDiifiina
  • هُوَيَسْتَضِيفُ
    huwayastaDiifu
  • هِيَتَسْتَضِيفُ
    hiyatastaDiifu
  • أَنْتُمَاتَسْتَضِيفَانِ
    antumaatastaDiifaani
  • هُمَايَسْتَضِيفَانِ
    humaayastaDiifaani
  • هُمَاتَسْتَضِيفَانِ
    humaatastaDiifaani
  • نَحْنُنَسْتَضِيفُ
    naHnunastaDiifu
  • أَنْتُمْتَسْتَضِيفُونَ
    antumtastaDiifuuna
  • أَنْتُنَّتَسْتَضِفْنَ
    antunnatastaDifna
  • هُمْيَسْتَضِيفُونَ
    humyastaDiifuuna
  • هُنَّيَسْتَضِفْنَ
    hunnayastaDifna

Subjunctive

  • أَنَاأَسْتَضِيفَ
    anaʾastaDiifa
  • أَنْتَتَسْتَضِيفَ
    antatastaDiifa
  • أَنْتِتَسْتَضِيفِي
    antitastaDiifii
  • هُوَيَسْتَضِيفَ
    huwayastaDiifa
  • هِيَتَسْتَضِيفَ
    hiyatastaDiifa
  • أَنْتُمَاتَسْتَضِيفَا
    antumaatastaDiifaa
  • هُمَايَسْتَضِيفَا
    humaayastaDiifaa
  • هُمَاتَسْتَضِيفَا
    humaatastaDiifaa
  • نَحْنُنَسْتَضِيفَ
    naHnunastaDiifa
  • أَنْتُمْتَسْتَضِيفُوا
    antumtastaDiifuu
  • أَنْتُنَّتَسْتَضِفْنَ
    antunnatastaDifna
  • هُمْيَسْتَضِيفُوا
    humyastaDiifuu
  • هُنَّيَسْتَضِفْنَ
    hunnayastaDifna

Passive

Jussive

  • أَنَاأَسْتَضِفْ
    anaʾastaDif
  • أَنْتَتَسْتَضِفْ
    antatastaDif
  • أَنْتِتَسْتَضِيفِي
    antitastaDiifii
  • هُوَيَسْتَضِفْ
    huwayastaDif
  • هِيَتَسْتَضِفْ
    hiyatastaDif
  • أَنْتُمَاتَسْتَضِيفَا
    antumaatastaDiifaa
  • هُمَايَسْتَضِيفَا
    humaayastaDiifaa
  • هُمَاتَسْتَضِيفَا
    humaatastaDiifaa
  • نَحْنُنَسْتَضِفْ
    naHnunastaDif
  • أَنْتُمْتَسْتَضِيفُوا
    antumtastaDiifuu
  • أَنْتُنَّتَسْتَضِفْنَ
    antunnatastaDifna
  • هُمْيَسْتَضِيفُوا
    humyastaDiifuu
  • هُنَّيَسْتَضِفْنَ
    hunnayastaDifna

Past

  • أَنَااُسْتُضِفْتُ
    anaustuDiftu
  • أَنْتَاُسْتُضِفْتَ
    antaustuDifta
  • أَنْتِاُسْتُضِفْتِ
    antiustuDifti
  • هُوَاُسْتُضِيفَ
    huwaustuDiifa
  • هِيَاُسْتُضِيفَتْ
    hiyaustuDiifat
  • أَنْتُمَااُسْتُضِفْتُمَا
    antumaaustuDiftumaa
  • هُمَااُسْتُضِيفَا
    humaaustuDiifaa
  • هُمَااُسْتُضِيفَتَا
    humaaustuDiifataa
  • نَحْنُاُسْتُضِفْنَا
    naHnuustuDifnaa
  • أَنْتُمْاُسْتُضِفْتُمْ
    antumustuDiftum
  • أَنْتُنَّاُسْتُضِفْتُنَّ
    antunnaustuDiftunna
  • هُمْاُسْتُضِيفُوا
    humustuDiifuu
  • هُنَّاُسْتُضِفْنَ
    hunnaustuDifna

Present

  • أَنَاأُسْتَضَافُ
    anaʾustaDaafu
  • أَنْتَتُسْتَضَافُ
    antatustaDaafu
  • أَنْتِتُسْتَضَافِينَ
    antitustaDaafiina
  • هُوَيُسْتَضَافُ
    huwayustaDaafu
  • هِيَتُسْتَضَافُ
    hiyatustaDaafu
  • أَنْتُمَاتُسْتَضَافَانِ
    antumaatustaDaafaani
  • هُمَايُسْتَضَافَانِ
    humaayustaDaafaani
  • هُمَاتُسْتَضَافَانِ
    humaatustaDaafaani
  • نَحْنُنُسْتَضَافُ
    naHnunustaDaafu
  • أَنْتُمْتُسْتَضَافُونَ
    antumtustaDaafuuna
  • أَنْتُنَّتُسْتَضَفْنَ
    antunnatustaDafna
  • هُمْيُسْتَضَافُونَ
    humyustaDaafuuna
  • هُنَّيُسْتَضَفْنَ
    hunnayustaDafna

Subjunctive

  • أَنَاأُسْتَضَافَ
    anaʾustaDaafa
  • أَنْتَتُسْتَضَافَ
    antatustaDaafa
  • أَنْتِتُسْتَضَافِي
    antitustaDaafii
  • هُوَيُسْتَضَافَ
    huwayustaDaafa
  • هِيَتُسْتَضَافَ
    hiyatustaDaafa
  • أَنْتُمَاتُسْتَضَافَا
    antumaatustaDaafaa
  • هُمَايُسْتَضَافَا
    humaayustaDaafaa
  • هُمَاتُسْتَضَافَا
    humaatustaDaafaa
  • نَحْنُنُسْتَضَافَ
    naHnunustaDaafa
  • أَنْتُمْتُسْتَضَافُوا
    antumtustaDaafuu
  • أَنْتُنَّتُسْتَضَفْنَ
    antunnatustaDafna
  • هُمْيُسْتَضَافُوا
    humyustaDaafuu
  • هُنَّيُسْتَضَفْنَ
    hunnayustaDafna

Jussive

  • أَنَاأُسْتَضَفْ
    anaʾustaDaf
  • أَنْتَتُسْتَضَفْ
    antatustaDaf
  • أَنْتِتُسْتَضَافِي
    antitustaDaafii
  • هُوَيُسْتَضَفْ
    huwayustaDaf
  • هِيَتُسْتَضَفْ
    hiyatustaDaf
  • أَنْتُمَاتُسْتَضَافَا
    antumaatustaDaafaa
  • هُمَايُسْتَضَافَا
    humaayustaDaafaa
  • هُمَاتُسْتَضَافَا
    humaatustaDaafaa
  • نَحْنُنُسْتَضَفْ
    naHnunustaDaf
  • أَنْتُمْتُسْتَضَافُوا
    antumtustaDaafuu
  • أَنْتُنَّتُسْتَضَفْنَ
    antunnatustaDafna
  • هُمْيُسْتَضَافُوا
    humyustaDaafuu
  • هُنَّيُسْتَضَفْنَ
    hunnayustaDafna

Imperative

  • أَنْتَاِسْتَضِفْ
    antaistaDif
  • أَنْتِاِسْتَضِيفِي
    antiistaDiifii
  • أَنْتُمَااِسْتَضِيفَا
    antumaaistaDiifaa
  • أَنْتُمْاِسْتَضِيفُوا
    antumistaDiifuu
  • أَنْتُنَّاِسْتَضِفْنَ
    antunnaistaDifna

Participles

Active

  • مُسْتَضِيف
    mustaDiif

Passive

  • مُسْتَضَاف
    mustaDaaf

Verbal noun

  • اِسْتِضَافَة
    istiDaafa
Publicité
Conjugaison verbe اِسْتَضَافَ à tous les temps et modes.
Modèles de conjugaison en russes et verbes irréguliers.
Cherchez la traduction du verbe اِسْتَضَافَ en contexte et sa définition.
Publicité