Download New

Conjugaison verbe לְהַצִּיעַ en hébreu

X
Conjuguer

Les verbes du binyan hifil ont un préfixe ה- au passé et מ- au présent et contiennent la voyelle "i" sous toutes ses formes (הדליק, מדליק). Les verbes du hifil ont tendance à exprimer un sens causatif (par exemple הרטיב "mouiller" de רטוב "mouillé, humide")

Publicité

Present

 • אני/אתה/הואמַצִּיעַ
  ani/ata/humatzia
 • אני/את/היאמַצִּיעָה
  ani/at/himatzi'a
 • אנחנו/אתם/הןמַצִּיעִים
  anakhnu/atem/henmatzi'im
 • נחנו/אתן/הןמַצִּיעוֹת
  נחנו/aten/henmatzi'ot

Past

 • אניהִצַּעְתִּי
  anihitzati
 • אתההִצַּעְתָּ
  atahitzata
 • אתהִצַּעַתְּ/הִצַּעְתְּ
  athitza'at/hitzat
 • הואהִצִּיעַ
  huhitzia
 • היאהִצִּיעָה
  hihitzi'a
 • אנחנוהִצַּעְנוּ
  anakhnuhitzanu
 • אתםהִצַּעְתֶּם
  atemhitzatem
 • אתןהִצַּעְתֶּן
  atenhitzaten
 • הםהִצִּיעוּ
  hemhitzi'u
 • הןהִצִּיעוּ
  henhitzi'u

Future

 • אניאַצִּיעַ
  aniatzia
 • אתהתַּצִּיעַ
  atatatzia
 • אתתַּצִּיעִי
  attatzi'i
 • הואיַצִּיעַ
  huyatzia
 • היאתַּצִּיעַ
  hitatzia
 • אנחנונַצִּיעַ
  anakhnunatzia
 • אתםתַּצִּיעוּ
  atemtatzi'u
 • אתןתַּצַּעְנָה/תַּצִּיעוּ
  atentatzana/tatzi'u
 • הםיַצִּיעוּ
  hemyatzi'u
 • הןתַּצַּעְנָה/יַצִּיעוּ
  hentatzana/yatzi'u

Imperative

 • אתההַצֵּעַ/הַצַּע
  atahatzea/hatza
 • אתהַצִּיעִי
  athatzi'i
 • אתםהַצִּיעוּ
  atemhatzi'u
 • אתןהַצַּעְנָה/הַצִּיעוּ
  atenhatzana/hatzi'u

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַצִּיעַ
   lehatzia
  Publicité
  לְהַצִּיעַ conjugaison à tous les temps, modes et personnes.
  Trouvez la définition et la traduction en contexte "לְהַצִּיעַ", avec des exemples d'utilisation extraits de la vie réelle.
  Verbes hébreu similaires : לְהַסִּיחַ, לְהַזִּיעַ, לְהַנִּיחַ
  Publicité